Korporacyjnej odpowiedzialności społecznej

Dodano 29.09.2020
Opublikowane przez Hypertherm

Firma Hypertherm, producent przemysłowych systemów i oprogramowania do cięcia, ogłosiła dzisiaj opublikowanie swojego corocznego raportu o korporacyjnej odpowiedzialności społecznej (CSR) za rok 2019 r., zaznaczając tym samym dziesięć lat raportowania na temat zaangażowania społecznego, wpływu na środowisko naturalne i zdrowie pracowników. Po raz pierwszy w raporcie ujęto cele zrównoważonego rozwoju opracowane przez ONZ, gdyż działania firmy Hypertherm są bezpośrednio powiązane z ośmioma z 17 globalnych celów, takich jak walka z ubóstwem, dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie, wysoka jakość edukacji i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Co więcej, w raporcie na rok 2019 do określenia wpływu firmy na środowisko po raz pierwszy zastosowano wytyczne Global Reporting Initiative, czyli najczęściej stosowanego globalnego standardu publikowania wyników dotyczących zrównoważonego rozwoju.

W kwestii zaangażowania w działania na rzecz społeczności lokalnych firma Hypertherm nadal silnie angażuje się w realizację swojego programu prac społecznych, w którym 85% pracowników jest wolontariuszami, co pokrywa się z danymi z 2018 roku. Łącznie w programie bierze udział 1300 osób, które w ubiegłym roku na pomoc społeczną poświęciły w sumie 27 898 godzin. Jeśli chodzi o działalność charytatywną, Fundacja HOPE (Hypertherm Owners' Philanthropic Endeavors) nadal wspiera finansowo prawie 100 organizacji rocznie, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch strategicznych inicjatyw: „SHAPE for STEM” oraz program „Substance User Disorder” (zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych). W ubiegłym roku program „SHAPE for STEM” umożliwił prawie tysiącu uczniów z 32 szkół wzięcie udziału w zajęciach edukacyjnych w firmie Hypertherm. Z kolei program poświęcony wsparciu osób z zaburzeniami związanymi z nadużywaniem substancji psychoaktywnych obejmował szkolenie 30 osób oraz zapewniał pracownikom firmy wsparcie specjalisty w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Wyniki monitorowania wpływu na środowisko wskazują 3% spadek zużycia energii w porównaniu z rokiem poprzednim, 4% spadek emisji spalin w naszej flocie oraz 16% zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w transporcie towarów. Ogólna emisja wynikająca z dojazdu pracowników do zakładów Hypertherm również okazała się niższa w 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Hypertherm szacuje, że pracownicy firmy przejechali o 1 248 850 kilometrów mniej. Ilość produkowanych przez firmę odpadów również nadal maleje; w ubiegłym roku zaledwie 1,24% odpadów firmy Hypertherm trafiło na wysypiska, co wskazuje także na niewielką tendencję spadkową w porównaniu z rokiem 2018. W kwestii odpadów firma Hypertherm przekazała mniej do recyklingu, znajdując więcej możliwości ponownego wykorzystania swoich produktów. Przełożyło się to na 77% wzrost ich ponownego wykorzystania.

W ramach wdrożonego programu BHP w firmie Hypertherm średni wskaźnik liczby urazów wyniósł 2,5 na 100 pracowników. Mimo że wskaźnik ten jest znacznie niższy od średniej krajowej, jego wartość jest wyższa od wskaźnika odnotowanego w roku poprzednim (zaledwie 1,9). W firmie Hypertherm przypisuje się to skonsolidowanemu wysiłkowi na rzecz wczesnego wykrywania urazów związanych z ergonomią pracy, gdyż takie urazy łatwiej wyleczyć i są one mniej poważne. Firmowe centrum zdrowia pracowników Hypertherm obsługuje obecnie ponad 450 osób, w tym małżonków i osoby na ich utrzymaniu, co stanowi wzrost o 7,5% względem lat poprzednich. Zespół firmowego centrum zdrowia nadal oferuje wsparcia współpracownikom w szerokim zakresie usług medycznych, a łączna liczba wizyt w ubiegłym roku wyniosła ponad 1500.

„Pomimo iż niniejszy raport skupia się na naszych działaniach w roku 2019, bieżące wydarzenia i wyzwania roku 2020 tylko zwiększyły potrzebę, aby takie firmy, jak Hypertherm, robiły wszystko, co w ich mocy, by zapewnić wszystkim lepszą przyszłość”, powiedziała Jenny Levy, wiceprezes oddziału Ludzie, społeczeństwo i środowisko w Hypertherm. „Najnowszy raport bezpośrednio nawiązuje do celów zrównoważonego rozwoju opracowanych przez ONZ i jest częścią naszego zobowiązania do łączenia naszej pracy z potrzebami i możliwościami naszego globalnego społeczeństwa i planety”.

Firma Hypertherm opracowuje i produkuje przemysłowe systemy cięcia cieszące się popularnością na całym świecie — w stoczniach, fabrykach samolotów, wagonów kolejowych, konstrukcji stalowych, w przemyśle ciężkim i wielu innych branżach. Hypertherm oferuje między innymi systemy cięcia, systemy CNC i oprogramowanie słynące z wydajności i niezawodności, która przekłada się na wyższą produktywność i rentowność setek tysięcy firm. Firma Hypertherm została założona w hrabstwie New Hampshire w 1968 r. i w całości znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy, których jest obecnie ponad 1800. Firma posiada przedstawicielstwa operacyjne i partnerskie na całym świecie. Więcej informacji znajduje się pod adresem www.hypertherm.com.

Pobierz
Dodano 29.09.2020
Opublikowane przez Hypertherm

Kontakt

Yvette Leeflang

marketing.emea@hypertherm.com

Zapytania od mediów

Z przyjemnością kontaktujemy się z mediami informacyjnymi! Jeśli pracujesz nad reportażem związanym z naszą branżą, skontaktuj się z nami, a przekażemy Cię pod opiekę jednego z naszych branżowych specjalistów.

Pytania ogólne  | Eksperci z różnych dziedzin

Połącz się z Hypertherm