Hypertherm releases 2020 Corporate Social Responsibility Report

Dodano 05.10.2021
Opublikowane przez Hypertherm

Firma Hypertherm, producent przemysłowych systemów i oprogramowania do cięcia, ogłosiła dzisiaj opublikowanie swojego corocznego raportu o korporacyjnej odpowiedzialności społecznej (CSR) za rok 2020 r., w którym poruszono kwestie zaangażowania społecznego, wpływu na środowisko naturalne i zdrowia pracowników. Raport za rok 2020 skupia się na działaniach Hypertherm w zakresie odpowiedzi na globalną pandemię COVID-19, inicjatywach związanych ze sprawiedliwością społeczną i obywatelską oraz na postępach w realizacji 10-letniego planu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiska.

Działania firmy Hypertherm związane z pandemią COVID-19 koncentrowały się na następujących priorytetach: zdrowie pracowników i lokalnych społeczności oraz ciągłość operacyjna. Mimo wyzwań, z jakimi firma musiała się zmierzyć ze względu na pandemię COVID-19, pracownicy kontynuowali wolontariat na rzecz lokalnych społeczności. Hypertherm informuje, że na wolontariat w 2020 roku zgłosiło się prawie 70% uprawnionych współpracowników, przepracowując łącznie 20 222 godziny. Znaczna część podjętych prac skupiała się bezpośrednio na osobach dotkniętych pandemią. Były to takie działania, jak szybka produkcja środków ochrony osobistej (PPE), dystrybucja żywności i pomoc w kampanii przekazywania osobom potrzebującym paczek w okresie świątecznym. Fundacja HOPE (Hypertherm Owners’ Philanthropic Endeavors) utworzyła fundusz wsparcia lokalnych społeczności dotkniętych COVID-19 i pozyskała 150 000 USD od publicznych darczyńców. Szybko przekazała te środki organizacjom non-profit, które odnotowały znaczny wzrost liczby wniosków o wsparcie od osób w skrajnej potrzebie. Fundusz HOPE był w stanie przekazać łącznie 47 grantów w ciągu mniej niż 45 dni.

W następstwie niepokojów społecznych związanych z walką o równość rasową firma Hypertherm poinformowała, że jej utworzona w 2019 roku wewnętrzna grupa robocza skupiająca się na integracji i różnorodności powiększyła się w ubiegłym roku o ponad 50 nowych członków. Członkowie grupy pracowali przede wszystkim nad kluczowymi inicjatywami i przygotowywali zasoby, aby pomóc wszystkim współpracownikom poczuć się mile widzianymi i zintegrowanymi w firmie. Hypertherm kontynuuje również swoje długoletnie zaangażowanie w zapewnianie równości i dostępu do zatrudnienia dzięki dostaniu się na zarządzaną przez Departament Pracy listę „Approved for GI Bill Use” (listę firm zatwierdzonych do oferowania wsparcia weteranom wojennym), współpracę z agencjami ds. niepełnosprawności w celu znacznego zwiększenia możliwości zatrudnienia oraz dalsze oferowanie wsparcia osobom w trakcie leczenia zaburzeń związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. W 2020 roku Fundacja HOPE poczyniła postępy w kierunku opracowania i wdrożenia procedur przekazywania grantów na projekty poświęcone zwiększeniu włączenia społecznego oraz projekty promujące zwiększenie równouprawnień w lokalnych społecznościach. Ponadto Fundacja HOPE dodała do swoich priorytetów strategicznych wspieranie rozwoju na etapie wczesnego dzieciństwa.

Firma Hypertherm poinformowała także o postępie w realizacji swoich celów środowiskowych na rok 2020, wskazując, że osiągnęła już pięć z ośmiu celów wyznaczonych w 2010 roku. Produkty firmy nadają się w 100% do recyklingu i są średnio o 34% bardziej wydajne. Globalna sieć logistyczna firmy jest o 71% bardziej wydajna, wskaźnik odpadów trafiających na wysypiska jest bliski 0%, a wpływ działalności na środowisko jest o 85% niższy. Firma dopracowuje obecnie swoje cele środowiskowe na rok 2030, które zamierza opublikować jeszcze w tym roku.

„Firma Hypertherm jest znana ze swojej kultury opartej na wartościach, innowacyjności i współpracy, a wyzwania, którym musieliśmy stawić czoła w 2020 roku, pozwoliły nam pokazać się właśnie z tej najlepszej strony”, powiedziała Jenny Levy, wiceprezes wykonawcza oddziału Ludzie, społeczeństwo i środowisko w Hypertherm. „W ostatnich 10 latach pracy nad osiągnięciem ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju udowodniliśmy, że możemy i będziemy przekraczać znane nam ograniczenia. W 2020 r. globalna pandemia doprowadziła do kryzysu gospodarczego i zdrowotnego, z powodu niesprawiedliwości rasowej pojawiły się niepokoje społeczne, a rzeczywiste ograniczenie wpływu na środowisko było potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Odporność i współczucie, jakie nasi współpracownicy okazali w 2020 roku, udowodniły, że kierując się naszymi wartościami i pracując razem jako współwłaściciele, możemy osiągnąć więcej, niż kiedykolwiek wydawało nam się możliwe”.

Firma Hypertherm opracowuje i produkuje przemysłowe systemy cięcia cieszące się popularnością na całym świecie — w stoczniach, fabrykach samolotów, wagonów kolejowych, konstrukcji stalowych, w przemyśle ciężkim i wielu innych branżach. Hypertherm oferuje między innymi systemy cięcia, systemy CNC i oprogramowanie słynące z wydajności i niezawodności, która przekłada się na wyższą produktywność i rentowność setek tysięcy firm. Firma Hypertherm została założona w hrabstwie New Hampshire w 1968 r. i w całości znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy, których jest obecnie ponad 1800. Firma posiada przedstawicielstwa operacyjne i partnerskie na całym świecie. Więcej informacji znajduje się pod adresem www.hypertherm.com.

Pobierz
Dodano 05.10.2021
Opublikowane przez Hypertherm

Kontakt

Yvette Leeflang

marketing.emea@hypertherm.com

Zapytania od mediów

Z przyjemnością kontaktujemy się z mediami informacyjnymi! Jeśli pracujesz nad reportażem związanym z naszą branżą, skontaktuj się z nami, a przekażemy Cię pod opiekę jednego z naszych branżowych specjalistów.

Pytania ogólne  | Eksperci z różnych dziedzin