Hypertherm, topluma yapılan sosyal yardımlar, çevresel etki ve çalışan refahına yönelik güncellemeleri içeren yeni Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Raporunu yayımladı

Gönderim tarihi 29.09.2020
Gönderen Hypertherm

Endüstriyel kesme sistemleri ve yazılımları üreticisi olan Hypertherm bugün topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme, çevresel etki ve çalışan refahı alanlarında geçmişi on yıla dayanan raporlamayı temsil eden 2019 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporunu yayımladığını duyurdu. Rapor ilk kez Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kapsıyor ve Hypertherm’in çalışmalarını sıfır yoksulluk, iyi sağlık ve refah, kaliteli eğitim ve iklimi koruma eylemi hedefleri dâhil olmak üzere 17 küresel hedeften sekizi ile bağlantılı hâle getirdiğini gösteriyor. Ayrıca 2019 raporu, sürdürülebilirlik raporlaması için en yaygın şekilde benimsenen küresel standart olan Global Raporlama İnisiyatifi (GRI) standartlarının ardından ilk kez çevresel sonuçları sıralıyor.

Hypertherm, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda, 2018 yılı sonuçlarına eşit şekilde, çalışanların yüzde 85’inin topluma gönüllü hizmet sunduğu Topluluk Hizmeti Zamanı programına güçlü katılımını sürdürdüğünü bildirdi. Bu da geçtiğimiz yıl neredeyse 1300 çalışanın toplamda 27.898 saat hizmet sunduğu anlamına geliyor. Hayırseverlik çalışmalarına gelince, Hypertherm Sahipleri Hayırseverlik Çabaları (HOPE - Hypertherm Owners’ Philanthropic Endeavors) Vakfı iki stratejik fonlama alanına özel önem vererek yılda yaklaşık 100 kuruluşa fon sağlamaya devam etti: STEM’e yönelik SHAPE ve Madde Kullanımı Bozuklukları. STEM’e yönelik SHAPE programı geçen yıl 32 okuldan yaklaşık 1000 öğrenciyi Hypertherm’in kapılarına kadar getirdi. Madde Kullanımı Bozukluklarına yönelik çalışmalar 30 kişilik İyileştirme Koçu eğitimini ve çalışanları desteklemek için yerinde lisanslı alkol ve uyuşturucu danışmanının eklenmesini içeriyordu.

Çevresel sonuçlar, önceki yıla kıyasla enerji tüketiminde yüzde 3, filo emisyonlarında yüzde 4 ve giden lojistik kaynaklı karbon emisyonlarında yüzde 16 azalma gösterdi. Hypertherm, çalışanlarının 776.000 mil daha az yol kat ettiğini tahmin ederken, işe gidip gelmenin ortaya çıkardığı emisyonlar da önceki yıla göre 2019’da daha düşük oldu. Hypertherm’in geçen yıl atıklarının yüzde 1,24’ünü katı atık sahasına göndermesi ile katı atık sahasına bırakılan atık miktarı da 2018’e kıyasla hafif bir düşüşle azalmaya devam etti. Atıklara ek olarak, Hypertherm, ürünü yeniden kullanmak için daha fazla fırsat yaratarak daha az ürünü geri dönüştürdü ve yeniden kullanım kategorisinde yüzde 77’lik bir artış elde etti.

Hypertherm’in güvenlik programı 100 çalışan başına 2,5 yaralanmaya karşılık gelen bir Toplam Vaka Oranı kaydetti. Ulusal ortalamanın çok altında olmasına rağmen oran, önceki yılın 1,9 olan oranından daha yüksek olmuştur; Hypertherm bu durumu, ergonomik yaralanmaların daha kolay tedavi edilebildiği ve daha az ciddiyet arz ettiği erken aşamasında yakalamak için gösterdiği düzenli çabaya bağlamaktadır. Hypertherm Çalışanları Sağlık/Sıhhat Merkezi önceki yıllara kıyasla yüzde 7,5 kapasite artışıyla artık 450’den fazla çalışana, onların eşlerine ve bakmakla yükümlü olduklarına hizmet veriyor. Buna ek olarak, sağlık hizmeti sağlayıcılardan oluşan ekibi, geçen yıl 1500’den fazla ziyaret kaydıyla diğer sağlık ihtiyaçları olan çalışanlara destek vermeye devam etti.

Hypertherm’in çalışanlar, topluluk ve çevre biriminin başkan yardımcısı olan Jenny Levy şöyle konuştu: “Bu rapor her ne kadar 2019’daki çalışmalarımızı kapsasa da, 2020’nin devam eden olayları ve zorlukları, Hypertherm gibi şirketlerin dünyayı daha iyi bir yer hâline getirmek için elinden gelen her şeyi yapmasına dönük ihtiyacı artırdı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile doğrudan bağlantılı olan bu en son rapor, çalışmalarımızı, paylaştığımız toplumumuzun ve gezegenimizin ihtiyaç ve fırsatlarıyla bağlantılı kıldığımız için bu taahhüdün bir parçasıdır.”

Hypertherm dünyanın dört bir yanındaki şirketler tarafından gemi, uçak ve vagon imalatında, çelik bina inşaatında, ağır ekipman üretiminde ve daha fazla işlemde kullanılan endüstriyel kesme ürünlerini tasarlar ve üretir. Ürünleri arasında yüz binlerce işletmeye daha fazla verimlilik ve kazanç getiren performans ve güvenilirlikleri ile güvenilen kesme sistemleri, CNC’ler ve yazılımlar bulunmaktadır. 1968’de New Hampshire’da kurulmuş olan Hypertherm, %100 ortaklı yapısı olan bir şirkettir, operasyonları ve dünya genelindeki ortak temsilleriyle birlikte 1800 üzerinde çalışanı istihdam etmektedir. Daha fazla bilgi için: www.hypertherm.com.

İndir
Gönderim tarihi 29.09.2020
Gönderen Hypertherm

Bize ulaşın

Yvette Leeflang

marketing.emea@hypertherm.com

Medya sorguları

Medyadan haber almayı severiz! Sektörümüzle bağlantılı bir öykü üzerinde çalışıyorsanız bize ulaşın ve konu uzmanlarımızdan biriyle iletişim kurmanızı sağlayalım.

Genel sorgular  | Konu uzmanları

Hypertherm’e ulaşın