Hypertherm 2030 çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı

Gönderim tarihi 18.01.2022
Gönderen Hypertherm

ABD merkezli endüstriyel kesme sistemleri ve yazılımları üreticisi olan Hypertherm, bugün, şirketin on yıl içinde ulaşmak için çalışacağı dört hedeften oluşan 2030 çevresel sürdürülebilirlik hedefini açıkladı. Hedefler, Hypertherm’in kaynak kullanımını, küresel operasyonlarının oluşturduğu karbon etkisini ve kullanımda olan Hypertherm ürünlerinin neden olduğu etkiyi azaltmak için belirlenmiştir.

Hedef 1: Karbonsuz üretim ve operasyon yapmak. İlk hedef, Hypertherm’in doğrudan ve dolaylı (Kapsam 1 ve 2) sera gazı emisyonlarını kapsar. İklim bilimi ile uyumlu hedefler belirleyen bir kuruluş olan Science Based Targets Initiative verilerine göre Hypertherm’in, küresel ısınmayla mücadeleye katkı sunmak için karbon emisyonlarını yüzde 48 oranında azaltması gerekiyor. Hypertherm ise kendisine karbonsuzluk için daha yüksek bir hedef belirliyor.

Hedef 2: Hypertherm ürünlerinin kullanımının oluşturduğu etkiyi yüzde 50 azaltmak. Hypertherm, enerji kullanımını ve kesim sonrası oluşan hurda malzeme miktarını yüzde 50 azaltma hedefiyle ürünlerinin enerji verimliliğini artıracak.

Hedef 3: Tüm atık yığınlarından kaynaklanan atık miktarını yüzde 50 oranında azaltmak. Hypertherm, geri dönüşüm ve atık su dâhil olmak üzere tüm atık yığınlarından kaynaklanan atık miktarını yüzde 50 oranında azaltmak için çalışacak. Buna ek olarak şirket, daha önce New Hampshire’daki operasyonları için belirlediği sıfır katı atık depolama alanı hedefini esas alarak bunu dünyanın her yerindeki Hypertherm tesislerinde uygulamaya geçirecek.

Hedef 4: Sirküler ekonomide B puanına ulaşmak. Hypertherm’in nihai hedefi sirküler ekonomide B puanına ulaşmaktır. Sirküler ekonomi, sınırlı kaynakları tüketmek yerine ürünün yeniden kullanılmasını, onarılmasını, yenilenmesini ve geri dönüştürülmesini gerektirir. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik ve atıkla mücadele için sirküler ekonominin uygulanması gerekli görülmektedir. Sirküler ekonomide uzmanlaşan Britanya merkezli bir kuruluş olan Ellen MacArthur Vakfı’nın analizine göre Hypertherm hâlihazırda C puanına sahiptir.

Hypertherm’in çevresel sorumluluk ekibinin lideri Robin Tindall şöyle açıkladı: “Bu dört hedef, 2015 Paris Anlaşmasını ve bu anlaşmanın dünyanın sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlama hedefini desteklemek amacıyla kendimize anlamlı bir yol çizmek için uğraştığımız bir yıldan fazla süren çalışmaların doruk noktasıdır. Bu çalışmanın şirket ortağı çalışanlarımızdan, tedarikçilerimizden, müşterilerimizden ve saygın uluslararası kuruluşlardan veriler içermesi bizi gururlandırıyor. Artık bu hedeflere ulaşmak için gerekli olduğunu bildiğimiz gerçekten zor olan bir işin üstesinden gelmeye hazırız.”

Bugün kamuya açıklanan dört hedef, Hypertherm’in 2010’da belirlediği 2020 çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin yerine geçecek. Hypertherm, 2020 için toplamda sekiz hedef belirledi. Bunun sonucu olarak, artık Hypertherm ürünlerinin %100’ü dönüştürülebilir nitelikte ve ortalama %34 daha verimli özelliktedir. Ayrıca, küresel lojistik ağı yüzde 71 daha verimli, New Hampshire atık depolama oranı sıfıra yakın ve işinin karbon etkisi yüzde 85 daha düşüktür. Hypertherm’in çevre taahhüdü ve üç temel misyonu hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.hypertherm.com/CSR sayfasını ziyaret edin.

Hypertherm dünyanın dört bir yanındaki şirketler tarafından gemi, uçak ve vagon imalatında, çelik bina inşaatında, ağır ekipman üretiminde ve daha fazla işlemde kullanılan endüstriyel kesme ürünlerini tasarlar ve üretir. Ürünleri arasında yüz binlerce işletmeye daha fazla verimlilik ve kazanç getiren performans ve güvenilirlikleri ile güvenilen kesme sistemleri, CNC’ler ve yazılımlar bulunmaktadır. 1968’de New Hampshire’da kurulmuş olan Hypertherm, %100 ortaklı yapısı olan bir şirkettir, operasyonları ve dünya genelindeki ortak temsilleriyle birlikte 1800 üzerinde çalışanı istihdam etmektedir. Daha fazla bilgi için: www.hypertherm.com.

İndir
Gönderim tarihi 18.01.2022
Gönderen Hypertherm

Bize ulaşın

Yvette Leeflang

marketing.emea@hypertherm.com

Medya sorguları

Medyadan haber almayı severiz! Sektörümüzle bağlantılı bir öykü üzerinde çalışıyorsanız bize ulaşın ve konu uzmanlarımızdan biriyle iletişim kurmanızı sağlayalım.

Genel sorgular  | Konu uzmanları