2020 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporunu

Gönderim tarihi 05.10.2021
Gönderen Hypertherm

Endüstriyel kesme sistemleri ve yazılımları üreticisi olan Hypertherm bugün topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme, çevresel etki ve çalışan refahı alanlarındaki çalışmaları kapsayan 2020 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporunu yayımladığını duyurdu. 2020 raporu, Hypertherm’in küresel COVID-19 pandemisine yanıt verme durumuna, sosyal ve hukuki adaleti sağlamaya yönelik girişimlere ve 10 yıllık çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlanmasına vurgu yapmaktadır.

Hypertherm’in COVID-19 pandemisine yanıtı, İş Ortakları’nın refahı, toplumun refahı ve iş sürekliliği önceliklerine odaklanmaktadır. COVID-19 pandemisinin ortaya çıkardığı zorluklara rağmen, İş Ortakları sosyal sorumluluk çalışmalarına devam etti. Hypertherm 2020 yılında İş Ortakları’nın yaklaşık %70’inin toplamda 20.222 saat gönüllü toplum hizmeti verdiğini bildirmiştir. Bu çalışmaların çoğu, doğrudan pandemiden etkilenenleri desteklemiştir. Örneğin, İş Ortakları, hızlı bir şekilde çalışarak kişisel koruyucu ekipman (KKE) üretti, yiyecek dağıttı ve tatil dönemlerinde hediye verme kampanyalarını destekledi. Hypertherm Sahiplerinin Hayırsever Girişimcileri (HOPE) Vakfı, bir COVID-19 Toplumsal Yardımlaşma Fonu oluşturarak halktan 150.000 ABD doları toplamayı ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlardan gelen taleplerde artış gören kâr amacı gütmeyen kuruluşlara hızlıca dağıtım yapmayı başardı. HOPE Toplumsal Yardımlaşma Fonu toplamda 45 günden kısa süre içinde 47 bağışı tahsis edebildi.

Irk adaleti çağrısıyla düzenlenen sivil eylemlerin ardından Hypertherm, 2019’da kurulan kurum içi Kapsayıcılık ve Çeşitlilik İş Gücü’nün üye sayısının geçen yıl 50’yi aştığını bildirdi. Bu üyeler, önemli girişimlere öncelik vermek ve tüm İş Ortaklarının kendilerini kabullenilmiş ve kapsanmış hissetmelerini sağlayacak kaynaklar üretmek için çalıştı. Hypertherm ayrıca, Çalışma Bakanlığı aracılığıyla, belirlenmiş bir “GI Fatura Kullanımı Onaylı” şirket olarak Hypertherm’i kurarak öz sermaye oluşturma ve istihdam erişimi sağlama konusunda uzun süredir devam eden taahhüdünü sürdürdü ve anlamlı istihdam fırsatları yaratmak için engelli hizmetleri veren kurumlarla iş birlikleri kurdu ve madde kullanım bozuklukları olan ve bu rahatsızlıklardan kurtulmak isteyenler için daha fazla destek sundu. Dışarıdan, HOPE Vakfı 2020’de topluluklarımızda daha fazla eşitliği teşvik etmek için tasarlanmış kapsayıcı hibe uygulamalarını geliştirmeye ve uygulamaya yönelik adımlar attı. Vakıf, buna ek olarak, yeni bir stratejik öncelik olarak erken çocukluk dönemini kapsamına ekledi.

Hypertherm, 2010 yılında belirlenen sekiz hedeften beşine ulaştığını veya aştığını belirterek 2020 çevre hedeflerine yönelik ilerleme bildirdi. Artık Hypertherm ürünlerinin %100’ü dönüştürülebilir nitelikte ve ortalama %34 daha verimli özelliktedir. Küresel lojistik ağı yüzde 71 daha verimli, atık depolama oranı sıfıra yakın ve işinin karbon etkisi yüzde 85 daha düşüktür. Şirket, bu yıl içinde kamuoyuyla paylaşmayı planladığı 2030 yılına ilişkin çevresel hedeflerini geliştirmek için çalışmaktadır.

Hypertherm’in insan, toplum ve çevreden sorumlu başkan yardımcısı Jenny Levy şunları söyledi: “Hypertherm olarak her zaman değerlere dayalı, yenilikçi ve iş birlikçi kültürümüzle tanındık ve 2020’de karşılaştığımız zorluklar bu yılmaz güçlü yönlerimizin en iyi örneklerine tanık oldu. Son 10 yılda cesur çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışırken, nelerin olabileceğine dair bilinen sınırları aşabileceğimizi ve aşacağımızı gösterdik. 2020 yılında küresel pandemi ekonomik krizlere ve sağlık krizlerine yol açtı, mevcut ırksal adaletsizlikler toplumsal kargaşalara neden oldu ve gerçek anlamda bir çevresel etki azaltmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuldu. Çalışanlarımızın 2020’de sergilediği dayanıklılık ve gösterdiği sevgi, bize yol gösteren değerlerimizle birlikte, sahipler olarak hayal ettiğimizden çok daha fazlasını başarabileceğimizi kanıtladı.”

Hypertherm dünyanın dört bir yanındaki şirketler tarafından gemi, uçak ve vagon imalatında, çelik bina inşaatında, ağır ekipman üretiminde ve daha fazla işlemde kullanılan endüstriyel kesme ürünlerini tasarlar ve üretir. Ürünleri arasında yüz binlerce işletmeye daha fazla verimlilik ve kazanç getiren performans ve güvenilirlikleri ile güvenilen kesme sistemleri, CNC’ler ve yazılımlar bulunmaktadır. 1968’de New Hampshire’da kurulmuş olan Hypertherm, %100 ortaklı yapısı olan bir şirkettir, operasyonları ve dünya genelindeki ortak temsilleriyle birlikte 1800 üzerinde çalışanı istihdam etmektedir. Daha fazla bilgi için: www.hypertherm.com.

İndir
Gönderim tarihi 05.10.2021
Gönderen Hypertherm

Bize ulaşın

Yvette Leeflang

marketing.emea@hypertherm.com

Medya sorguları

Medyadan haber almayı severiz! Sektörümüzle bağlantılı bir öykü üzerinde çalışıyorsanız bize ulaşın ve konu uzmanlarımızdan biriyle iletişim kurmanızı sağlayalım.

Genel sorgular  | Konu uzmanları